Beskrivning

IFUs påbyggnadsutbildning för akutskadereglerare är en diplomutbildning uppdelad i två delkurser: Invaliditetsskadereglering samt Nämnds PM skrivning. Invaliditetsskadereglering innefattar bland annat ideell ersättning, medicinsk bedömning, inkomstförlust, pensionsförlust, underhåll, kostnader och praktisk reglering. I Nämnds PM skrivning går vi igenom best practice i hur du fyller i promemoriablanketterna från Trafikskadenämnden.
Under utbildningen varvas föreläsningspass med praktiskt arbete. Utbildningen ger också tillfälle för erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare.

För vem

Denna diplomutbildning är en påbyggnad för dig som redan är Diplomerad skadereglerare inom akutskador, har arbetat minst ett år med detta och även börjat reglera skador där den medicinska invaliditeten bedöms överstiga 10 % med beräkning av inkomstförluster.

Mål och resultat

Målet med diplomutbildningen inom invaliditetsskador är att du som deltagare ska kunna reglera i princip alla typer av förekommande personskador överstigande 10 % invaliditet. Du bygger även på ditt nätverk inom försäkringsbranschen vilket kan vara till stor nytta i ditt arbete. Efter genomförd utbildning och godkänt resultat på den skriftliga tentamen kommer du erhålla ett diplom och titeln IFU Diplomerad personskadereglerare – Invaliditetsskadereglering.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se