Beskrivning

15 timmars akademin är en interaktiv utbildning som produceras varje år med nya och aktuella ämnesområden med några av branschens mest seniora föreläsare.
Utbildningen genomförs online och målet är att ge deltagarna fortbildning med spets som direkt fördjupar relevanta ämneskunskaper som kan användas i yrkesrollen. Utbildningen omfattar lagar, produkter, marknad, skadereglering, klagomålshantering, affärsetik, behovsanalys men även andra områden som direkt bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Utbildningen avslutas med ett fortbildningstest som också fungerar som ÅKU (Årlig kunskapsuppdatering) inom både LIV och SAK. Allt enligt kunskapskraven i FFFS 2018:10 4 kap 11§.

Denna version av 15 timmars akademin har fokus på cyberrisker, hållbarhet och försäkringsaffären.

Utbildningsmoduler:

NYHETSPODD

Försäkringsutblick – försäkringsbranschens årliga podd om nyheter, utmaningar och utveckling av branschen i allmänhet och distributörernas roll i synnerhet. Denna kompletteras med en skriftlig sammanställning över de viktigaste branschnyheterna för året

ONLINEMODULER

Cyberrisker och försäkring – varför uppkommer, hur och vad består cyberhoten av och vad är relevant att utgå ifrån ur ett försäkringsperspektiv för att hantera detta

Hållbarhet i försäkringsbranschen – vad är hållbarhet egentligen, vad innebär det i försäkringsbranschen och vad innebär det för dig som försäkringsdistributör?

Försäkringsaffären – Förstår din kund det verkliga värdet av försäkringen som han/hon köper? Förstår du som tillhandahåller försäkringen helt och fullt vilket värde du erbjuder och kan du förmedla det till kunden på ett pedagogiskt och förtroendeskapande sätt?

Försäkringsekretess – en översikt och praktisk vägledning om hur du hanterar sekretess utifrån såväl Försäkringsrörelselagen samt ditt bolagens egna, interna etiska regler.

Fallanalys – ger fördjupande kunskap i lagstiftning och praxis som är viktigt ur ett försäkringsdistributionsperspektiv.

ÅKU CASE

Case för årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) SAK respektive LIV – casen baseras på praktiska frågeställningar som är direkt kopplat till ditt dagliga arbete.

Varje modul tar i total studietid mellan 30 minuter – 3 timmar och kan läsas/upphandlas separat med eller utan tillhörande ÅKU-test.

För vem

Försäkringsdistributörer och andra som har behov av löpande fortbildning och fördjupning. Utbildningen passar mycket bra att genomföras för större grupper eller hela organisationer där egna interna affärsutmaningar lätt kan vävas in i upplägget för att maximera kunskapseffekten.

Mål och resultat

Syftet är att du som försäkringsdistributör ska bli ännu vassare i ditt dagliga arbete, men också att du lyfter blicken och får inspiration och verktyg till att vara med och utveckla ditt eget arbete, affärsrelationer, företaget du arbetar på, samt i förlängningen även branschen i stort. Efter genomförd utbildning och godkänt test tillhandahålls ett IFU-intyg som styrker att deltagaren lever upp till kraven enligt FFFS 2018:10 4 kap 11§.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Kontakta mig

Maria Enger

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 17 545

maria.enger@exedsse.se

Marcus Feldt – SSE Executive Education

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se