• Corporate Finance for Lawyers

  2016-09-30

  Seminarie

  A 2-day program on the fundamentals of Corporate Finance

  Ort: Stockholm School of Economics

  Nästa programstart: 2016-09-30

  Tid: 30/9 samt 7/10 2016

  Läs mer

 • Strategisk riskkommunikation

  2016-11-15

  Seminarie

  Förtroendeskapande riskkommunikation för chefer, risk- och kommunikationsansvariga

  Ort: Executive Conference Center, Sveavägen 63, Stockholm

  Nästa programstart: 2016-11-15

  Tid: 15-16 november 2016

  Läs mer

 • Personskadeseminarium för specialister

  2016-12-07

  Seminarie

  Branschens viktigaste forum för specialister i workshop format

  Ort: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm

  Nästa programstart: 2016-12-07

  Tid: 7-8 december 2016

  Läs mer

 • Styrelseutbildning för försäkringsföretag och captives

  Seminarie

  Med syftet att vara förberedda och ”Fit and Proper” vid Solvens 2s ikraftträdande den 1/1 2016.

  Läs mer

 • Regressidentifiering

  Seminarie

  Ett av försäkringsbolagens viktigaste uppdrag och fokusområden idag är att upptäcka och driva regresser i förhållande till den som orsakat skadan med syftet att skadekostnaden ska placeras hos den som faktiskt orsakat den. Det finns således ett stort kunskapsbehov hos skadereglerna idag att trots hög arbetsbelastning och snabba beslut kunna hitta dessa regressmöjligheter. Upplägg I […]

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium, fördjupning

  2016-10-24

  Seminarie

  Ett seminarium för erfarna skadereglerare som vill fördjupa sig i vållandefrågor, skade- och rättsfall.

  Ort: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm

  Nästa programstart: 2016-10-24

  Tid: 2016-11-16

  Läs mer

 • Försäkringsteknik och prissättning

  Seminarie

  Med fokus på fundamenten i försäkringsmatematiken och förståelse för lönsamheten i olika försäkringsprodukter

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium för specialister

  2016-12-07

  Seminarie

  Programmet är speciellt utformat för deltagare som har en överprövnings, specialist eller chefsfunktion där innehållet omfattar branschgemensamma frågor, praxisgrundande trafikjuridiska frågeställningar, prejudicerande rättsfall, forskningsredovisning och nätverkande erfarenhetsutbyte. Tillsammans med seminarieledarna bidrar deltagaren till att skapa ett forum som går i spetsen för utvecklingen av det trafikjuridiska området i försäkringsbranschen. Alla bolag har möjlighet att delta […]

  Ort: Steningevik

  Nästa programstart: 2016-12-07

  Tid: 16-12-07

  Läs mer

 • Tolkning av försäkringsvillkor

  2016-10-03

  Seminarie

  Metodlära och konsekvensanalys och med boken om tolkning av försäkringsvillkor som kurslitteratur

  Ort: SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm

  Nästa programstart: 2016-10-03

  Tid: 3-4 oktober 2016

  Läs mer

 • Skada i följd av trafik – Workshop

  Aktuella och relevanta fall i bedömning av skada i följd av trafik

  Läs mer

 • Trafikskadeseminarium – Stockholm

  2016-11-21

  Seminariet ska ses som en vidareutbildning för dem som har arbetat några år som skadereglerare och har behov av att utveckla och aktualisera sina kunskaper samt utbyta erfarenheter med branschkollegor. Deltagaren bidrar med sina erfarenheter genom att diskutera och lösa aktuell vållandeproblematik. Ett femtontal autentiska skadefall med varierande situationer behandlas i grupp för att sedan […]

  Ort: Nova Park

  Nästa programstart: 2016-11-21

  Tid: 2016-11-21

  Läs mer