Beskrivning

Ett av försäkringsbolagens viktigaste uppdrag och fokusområden idag är att upptäcka och driva regresser i förhållande till den som orsakat skadan med syftet att skadekostnaden ska placeras hos den som faktiskt orsakat den. Det finns således ett stort kunskapsbehov hos skadereglerna idag att trots hög arbetsbelastning och snabba beslut kunna hitta dessa regressmöjligheter.

Upplägg
I denna workshop kommer vi att arbeta med praktiska verktyg för att upptäcka och driva regresser. Vi arbetar systematiskt med hur man identifierar regresser i autentiska skadefall hämtade från egendomssidan inom motor-, civil- och företagsförsäkring. Efter work shopen kommer vi att sammanställa de viktigaste angreppssätten och slutsatserna i ett PM som kan användas i deltagarnas fortsatta arbete.

För vem

Du har försäkringsjuridisk baskunskap (motsvarande IFUs Juridik Sakförsäkring) i botten och har arbetat med sakskador i minst två år. Däremot behöver du inte ha sysslat med regresshantering tidigare.

i Vill du prata med någon om utbildningen? Klicka här!

Marcus Feldt - Specialized Client Director, IFU

Kontakta mig

Marcus Feldt

Specialized Client Director

Tel: +46 8 586 175 13

marcus.feldt@exedsse.se